2011 – Redan då i Nahá, i Chiapas

Detta kunde vi berätta om redan i början av Ekomujeres verksamhet.

Träff mellan maya och otomí

Av: Ann-Marie Svensson
2011-07-25

Gruppen Planta Madre från San Antonio de la Cal i Querétaro reser i dagarna till Lacandon-djungeln i Chiapas för att besöka kvinnor som driver ekologisk verksamhet i Nahá – Metzabok Biosfärsområde. Resan kan göras tack vare att Ekomujeres – México, Suecia erhöll 3000 USD av den internationella kvinnoföreningen Delta Kappa Gamma.


Anledningen till att reseprojektet startades var från första början för att en del av nätverket Ekomujeres huvudsyfte skulle uppfyllas: att kvinnor som på något sätt är engagerade i miljöfrågor skulle kunna utbyta kunskap och erfarenheter med varandra Detta förutsätter förstås att man kan kommunicera mellan sig, vilket inte är helt lätt på alla platser på Jorden. Stora geografiska avstånd och begränsad tillgång till kommunikationsmedel så som internet, kan göra ett sådant utbyte omöjligt. Med detta reseprojekt kommer svårigheten att överbryggas då Planta Madre-gruppen reser till Chiapas för att vara i biosfärsområdet Nahá – Metzabok under en vecka. Målet med resan är att medlemmarna i Planta Madre ska dela med sig av sina erfarenheter med fler grupper som verkar för en bättre miljö inom det skyddade området och dess närområden. Planta Madre består huvudsakligen av kvinnor, men har också en manlig medlem. De arbetar med växtodling, främst av kaktus, och ett turistcentrum. För att kunna genomföra sitt arbete har de fått söka ekonomiskt stöd vid olika instanser, som hos t ex CONAFOR, Mexikos ’skogsstyrelse’. Även den delstatliga myndigheten för hållbar utveckling, SEDESU, har varit ett stort stöd för gruppen och dess verksamhet, liksom för Ekomujeres.
Planta Madres medlemmar upplever nu att de mycket gärna skulle vilja få dela med sig av sina erfarenheter till andra grupper, få beskriva sitt arbete och visa hur de gjort för att uppnå sina mål. Att möta andra människor som också arbetar för att den lokala miljön ska stå emot det allt ökande trycket från fler invånare i behov av naturresurser kommer att vara viktigt vid denna resa. För det är ju så att det inte enbart är viktigt att kunna leva av naturen idag, utan även att säkra överlevnaden för kommande generationer.


Och inte ska vi heller glömma det som också är viktigt för vårt välmående: livet bör kännas meningsfullt att leva. Utan det lär vi inte komma långt. Så med tanke på det önskar jag att Planta Madre ska få en härlig upplevelse i Nahá – Metzabok och att de ska få många goda vänner under sitt besök. Jag hoppas också att de får njuta av upplevelserna i Chiapas vackra natur och kulturrika miljöer. Tänk på allt detta som Mexiko kan erbjuda!