Kolonilotten – Parcela de cultivo

Mi rol de embajadora ambiental

19/5

Nu har jag redan besökt tre olika koloniområden i Västra regionen i Sverige i min roll som miljöambassadör för Koloniträdgårdsförbundet – eller som miljöombud, för att inte låta allt för diplomatisk! De är Örestrand i Borås, Västeräng i Mariestad, Karlsvik i Trollhättan och med på träffarna var även representanter från Misteröd i Uddevalla och Stenhammar i Lidköping.

I min roll ska jag uppmuntra och informera på ett sätt som får föreningsmedlemmarna att bestämma sig för att tänka på hållbarhet när de organiserar sitt arbete och odlar sina lotter. Alla bör vara informerade om att ambitionen finns och vad den innebär, samt att den gemensamma strävan kan leda fram till en miljödiplomering. Vad den innebär kommer jag att beskriva i nästa avsnitt.

… en español

Ahora ya he visitado tres áreas de huertos urbanos diferentes en la región occidental (Västra) de Suecia en mi papel de embajadora ambiental de la Asociación de Huertos Urbanos de Suecia ¡o como representante ambiental, para no sonar demasiado diplomática! Son Örestrand en Borås, Västeräng en Mariestad, Karlsvik en Trollhättan y representantes de Misteröd en Uddevalla y Stenhammar en Lidköping también estuvieron presentes en las reuniones.

En mi función, alentaré e informaré de manera que los miembros de la asociación decidan respetar la sostenibilidad al organizar su trabajo y cultivar sus huertos. Se debe informar a todos que la ambición existe en la asociación y lo que significa, así como que el esfuerzo conjunto puede conducir a un diploma ambiental. Describiré lo que significa en la siguiente sección.

18/5 2023

Äntligen har jag blivit diplomat! Här kommer jag att berätta om mitt arbete som miljöambassadör för Sveriges Koloniträdgårdsförbund i Västra regionen där jag bor. Med start i Varberg, alltså. Fortsättning följer …

… en español

¡Por fin me he convertido en diplomática! Aquí les contaré sobre mi trabajo como embajadora ambiental de la Asociación de Huertos Urbanos de Suecia en la región occidental donde vivo. Vamos a ver …

23/3 2022

Nu är den gamla eldningstunnan ett minne blott. När min käre sambo erbjöd sig att på cykel köra tunnan till återvinningscentralen tackade jag ja direkt. Vi kan inte fortsätta att elda på våra lotter om området ska miljöcertifieras så småningom. Det är ett nytt mål som ska föreslås nästa gång vi har årsmöte.

Vad hände då med platsen där tunnan stått? Där står en ny tunna, av plast, 220 l rymmer den och där ska det samlas regnvatten. Det känns jättebra!

Español

Si te preguntas lo que se ve en la bicicleta te puedo contar que es – o más bien era – un barril para quemar hojas y ramos de la parcela. Ya no existe, y estoy muy contenta. Un día vamos a certificar el área de parcelas de cultivo urbanas como sustentable, ecológico, y entonces no se admitirá ningún fuego dentro de la zona.

Así que rápido se cambió el barril para quemar por un barril para aguas pluviales. Me siento muy contenta!!

18/2 2022

Tänk, alla växter vi har runtomkring oss!

Vi har upptäckt att våra kolonilotter är viktiga för vår stad! I år kommer vi i föreningen att göra en inventering av alla växter som vi odlar tillsammans på området för att visa både oss själva och Varbergs kommun att precis så här kan den biologiska mångfalden bevaras och öka inom stadsgränser.

Imagina todas las plantas que nos rodean!

Hemos descubierto que nuestras parcelas de cultivo son importantes para la ciudad en la vivimos! Este año, en la asociación de cultivo, vamos a llevar a cabo un inventario de las plantas que cultivamos en el área. Va a servir para mostrar que participamos como cultivadores en el trabajo de preservación de la biodiversidad dentro de la zona urbana.