Kolonilotten – Parcela de cultivo

23/3 2022

Nu är den gamla eldningstunnan ett minne blott. När min käre sambo erbjöd sig att på cykel köra tunnan till återvinningscentralen tackade jag ja direkt. Vi kan inte fortsätta att elda på våra lotter om området ska miljöcertifieras så småningom. Det är ett nytt mål som ska föreslås nästa gång vi har årsmöte.

Vad hände då med platsen där tunnan stått? Där står en ny tunna, av plast, 220 l rymmer den och där ska det samlas regnvatten. Det känns jättebra!

Español

Si te preguntas lo que se ve en la bicicleta te puedo contar que es – o más bien era – un barril para quemar hojas y ramos de la parcela. Ya no existe, y estoy muy contenta. Un día vamos a certificar el área de parcelas de cultivo urbanas como sustentable, ecológico, y entonces no se admitirá ningún fuego dentro de la zona.

Así que rápido se cambió el barril para quemar por un barril para aguas pluviales. Me siento muy contenta!!

18/2 2022

Tänk, alla växter vi har runtomkring oss!

Vi har upptäckt att våra kolonilotter är viktiga för vår stad! I år kommer vi i föreningen att göra en inventering av alla växter som vi odlar tillsammans på området för att visa både oss själva och Varbergs kommun att precis så här kan den biologiska mångfalden bevaras och öka inom stadsgränser.

Imagina todas las plantas que nos rodean!

Hemos descubierto que nuestras parcelas de cultivo son importantes para la ciudad en la vivimos! Este año, en la asociación de cultivo, vamos a llevar a cabo un inventario de las plantas que cultivamos en el área. Va a servir para mostrar que participamos como cultivadores en el trabajo de preservación de la biodiversidad dentro de la zona urbana.