Naturen – ska den domineras?

(….och om jag anser att nej, den ska inte domineras, går det att undvika?)

I antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster (Red. Håkan Tunón & Klas Sandell) beskriver författarna Klas Sandell och Johan Öhman i texten “Naturkontakt och miljöpedagogik” tre olika pedagogiska stilar utifrån olika förhållningssätt som vi människor kan ha till landskapet. Illustrationen av de tre förhållningssätten görs tydligt genom bilder som visar på “Dominans”, “Aktiv anpassning” och “Passiv anpassning till det använda landskapet”. På bilden som visar dominans åker skidåkaren ner för de anlagda pisterna ovanför hotellanläggningen; bilden för aktiv anpassning visar en jägare vid en sjökant, som kokar kaffe över öppen eld och väntar på att bytet ska dyka upp; och den sista, passiv anpassning, en kvinna som tittar genom en kikare på något intressant långt bort. Bredvid sig har hon en termos. 

Det här är viktigt! Precis så här olika kan attityderna till vår omgivande natur uttrycka sig – och det sätter spår (eller inte!). Tycker vi att naturen är här för oss, då accepterar vi ett synsätt där naturen ska domineras. Landskapet anpassas efter våra behov och aktiviteter och samtidigt dukar den ursprungliga naturen under. Hårdlagda ytor förändrar marken, slitage och störningar genom stor närvaro av människor förhindrar ekosystem att fungera som de ska och även rent estetiskt blir förändringen stor. Det orörda försvinner även för oss människor och upplevelsen går förlorad. Men, jag undrar: märker vi det ens en gång och vad bör vi göra stället då? Enligt författarna i boken jag nämner, bör vi sträva mot den passiva anpassningen till landskapet så att den biologiska mångfalden och ekosystemen ska kunna överleva, trots trycket från människan. För, med tanke på ouppnådda miljömål och bristande hållbarhet, har vi inte råd att ödsla en enda centimeter till av Jorden om vi samtidigt vill satsa på en mänsklig överlevnad på lång sikt. Alltså: när naturen överlever, överlever också människorna. Svårt och lätt på samma gång…

Boken jag refererar till: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster, Red. Håkan Tunón & Klas Sandell, utgiven av SLU och Naturvårdsverket, 2021