Naturen – ska den domineras?

(….och om jag anser att nej, den ska inte domineras, går det att undvika?) I antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster (Red. Håkan Tunón & Klas Sandell) beskriver författarna Klas Sandell och Johan Öhman i texten “Naturkontakt och miljöpedagogik” tre olika pedagogiska stilar utifrån olika förhållningssätt som vi […]