Nu är det vår!

Rosmarin och praktstenört/Romero y Aurinia Saxatilis

Äntligen känns det att våren har kommit och jag är full gång på kolonilotten i Varberg och planterar, sår och rensar. Timmarna går när näsan är nära jorden.

På kolonilotten växer en mängd växter och under förra vår-sommar-perioden räknade jag – och antecknade – runt 100 olika arter. Då räknade jag in allt jag odlade medvetet så som perenner, årliga växter, grönsaker, bärbuskar, fruktträd och prydnadsväxter. Även växterna som ’bara kom’ räknades med, som till exempel den fina förgätmigej.

I år kommer det att göras en inventering på hela området, inte bara på vår lott, för att upprätta en lista med alla växter som odlas, eller spontant växer på vårt område. Den biologiska mångfalden inom våra städer, och koloniområdet är definitivt ett viktigt växtområde för vår stad, uppmärksammas allt mer. Alla vi som har en trädgård, en kolonilott, eller någon annan mark där vi kan odla, medverkar till den viktiga biologiska mångfalden som alla kan ta del av, inte bara vi som utför själva odlingen. Och med ”alla” räknar jag människor, humlor, fåglar, grodor, bin, fjärilar… en hel mängd varelser som lever och är beroende av det som växer.

Och tänk så fint det är!

Sparrisen snart klar?!/Pronto se puede comer?

Por fin llega la primavera a Varberg en dónde tengo mi parcela de cultivo. Paso horas sembrando, limpiando y disfrutando el hecho de que pronto tenga verduras, flores y fruta de mi propio cultivo.

Es mayo. En Suecia. Y ahora aparecen muchas, muchas plantas! El año pasado conté y anoté más o menos 100 diferentes especies en mi pequeño terreno. Conté todo lo que cultivé de manera consciente: plantas perennes, anuales, verduras, frutas y bayas, arbustos y árboles. También conté las plantas que aparecieron sin mi esfuerzo, comunmente llamadas silvestres, por ejemplo el ’no me olvides’.

Este año vamos a hacer un inventario en todo el área, no solamente en mi parcela, para tener una lista de todas las plantas que se cultivan o de por sí crecen en la zona. La biodiversidad en nuestras áreas urbanas, y nuestras parcelas son definitivamente importantes para la vegetación urbana en su totalidad, es algo que se subraya cada vez más. Todos nosotros que tenemos un jardín, una parcela de cultivo o un terreno que podemos ocupar para el cultivo, participamos en el trabajo de proteger y mantener la biodiversidad. Además, su resultado es algo que todo el mundo puede aprovechar, no únicamente nosotros que cultivamos. Y en el ’todo el mundo’ incluyo los seres humanos, las abejas, las aves, las ranas, las mariposas… vaya, todos los seres vivos que dependen de la vegetación.

Cultivar es bello!