2011 – Redan då i Nahá, i Chiapas

Detta kunde vi berätta om redan i början av Ekomujeres verksamhet. Träff mellan maya och otomí Av: Ann-Marie Svensson2011-07-25 Gruppen Planta Madre från San Antonio de la Cal i Querétaro reser i dagarna till Lacandon-djungeln i Chiapas för att besöka kvinnor som driver ekologisk verksamhet i Nahá – […]

Naturen – ska den domineras?

(….och om jag anser att nej, den ska inte domineras, går det att undvika?) I antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster (Red. Håkan Tunón & Klas Sandell) beskriver författarna Klas Sandell och Johan Öhman i texten “Naturkontakt och miljöpedagogik” tre olika pedagogiska stilar utifrån olika förhållningssätt som vi […]