Vem är vi?

Välkommen till hemsidan för Ekomujeres, ett nätverk av och för kvinnor i Mexiko och i Sverige. Vårt nätverk är till för dig som oroar dig för vår Jord, hur vi lever och hur vi behandlar naturen. Ekomujeres hemsida har som mål att bilda en plats på Internet där kvinnor kan lära och inspireras av varandra.

Kanske arbetar du redan med miljöfrågor och har en lång erfarenhet som du skulle kunna dela med dig av – eller kanske vill du rikta in ditt nuvarande arbete så det blir mer miljövänligt och i längden hållbart och därför letar information och inspiration. Då är du hjärtligt välkommen till vårt nätverk!
Vill du publicera en artikel eller några fotografier?

Skicka din text i pdf-format till contacto@ekomujeres.com och så publicerar vi den så snart som möjligt. Om du har fotografiera publicerar vi dem gärna tillsammans med en kort beskrivning av motivet och namnet på fotografen. (Storleken på fotot max 350 kb).

 

Nätverkets syfte och hemsida

Nätverket bör genom sin hemsida fungera som en mötesplats för kvinnor i Sverige och Mexiko som intresserar sig för följande områden eller som redan aktivt arbetar med dem:
“Livelihoods”
Utbildning
Hållbara städer
Lantbruk
Hälsa
Kultur
Energifrågor
Finansiering och administration av verksamhet som bedrivs av kvinnor och som är relaterad till miljöfrågor
Övrig verksamhet relaterad.

 

Mål

Sprida kunskap om miljörelaterade teman och inspirera till verksamhet som på lång sikt leder till ett hållbart samhälle i en väl fungerande miljö.

 

Delmål

Nätverkets hemsida ska fungera som en källa till information för alla medlemmar i nätverket genom att erbjuda ett arkiv med resultat av empiriska studier såväl som vetenskapliga undersökningar.
Hemsidan ska bilda en mötespunkt för kvinnor som arbetar individuellt eller genom någon organisation med miljörelaterade ämnen. Dess funktion ska vara att erbjuda medlemmarna ett virtuellt rum för utbyte av erfarenheter och social gemenskap.

Esta entrada también está disponible en: Spanska