Mikael 65 + pension = fröbank och odling i Lacandondjungeln

Posted on: May 4th, 2021 by ann-marie No Comments

Tack alla!!

Vi kommer tack vare de många bidragen till Mikael 65 år och pensionering kunna stötta ett redan startat projekt i Chiapas i Mexiko som handlar om både kvinnor och miljö. Ansvariga ledare är Föreningen Na Bolom i San Cristobal de las Casas (https://en.nabolom.org/) och projektet handlar om att bygga upp en fröbank i den lilla byn Naha, mitt i ett av Lacandondjungelns naturskyddade områden. Tillsammans med kvinnorna i detta mayasamhälle och deras barn, framför allt flickorna, kommer projektledarna att organisera workshops om endemiska växter och deras betydelse för miljön, hur fröinsamling av dessa växter går till, uppbyggnad av plantskolor och hur man sedan kan odla växterna för att plantera ut dem i närområdet, eller sälja dem och få en inkomst. Plantskolorna kommer att läggas på flera av traktens gymnasieskolor. 

Specifikt går pengarna från Ekomujeres till resekostnaderna för personerna som ska resa ut till de olika workshopstillfällena (avståndet mellan San Cristobal och Naha är ca 8 mil), samt till eventuellt material. Inför projektstarten har Na Bolom arbetat för att få flera intresserade parter att stödja projektet, vilket också kommer att innefatta ett stipendieprogram för flickor, genom plattformen Global giving: https://www.globalgiving.org/projects/endemic-seeds-bank-to-empower-women/.

Allt eftersom kommer vi att få bilder och berättelser från Naha. Så, följ oss!

Activity

Leave a Reply