Artiklar

 | Size: 547 KB 7th Sep 2016 Ekosystemtjänster... allvarligt talat

"Gillar du det här uttrycket ekosystemtjänster?" Jag fick frågan för många år sedan och idag används uttrycket mycket oftare än då. Trots det finns det fortfarande många frågor runt meningen med uttrycket och varför vi behöver hitta på nya benämningar hela tiden. Jag försöker i den här artikeln besvara några av dem. Artikel skriven av Ann-Marie Svensson
 | Size: 644 KB 27th May 2014 Naturskydd och Social Utveckling

Utan en lokal tolkning av lagtexterna som definierar vår natur och vårt mänskliga samhälle kan inte de uppsatta målen i lagen för naturskydd nås. Däremot, om tillämpningen av dessa dokument formas efter den lokala kontexten, ökar möjligheterna att lyckas. Det beror i stor utsträckning på att det är viktigt för människan att förstå vad som händer, att se på vilket sätt en ny händelse eller förändring i livet och i den nära omgivningen har en mening och kan införlivas i vardagen. Förändringen kan annars leda till en känsla av frustration eller passivitet hos individer såväl som hos grupper.
 | Size: 119 KB 27th Nov 2013 Vid Stilla havskusten

Anki B. Wennlert berättar om sitt besök i Huatulco vid Stilla Havet i Mexiko.
 | Size: 362 KB 30th Oct 2013 Meningen med kaktusen i en antropocen värld

Behöver vi ny teknik för att klara av våra problem med miljön och klimatförändringen? Med exempel från Querétaro vill jag visa att det är dags att fästa blicken på oss människor och vårt beteende för att undersöka vilka vanor och synsätt som styr oss - vår insikt och vår teknik till trots. Av Ann-Marie Svensson
 | Size: 305 KB 23rd Oct 2013 Demokrati, frihet och hållbarhet

Demokrati, frihet och hållbarhet - kan vi få allt? Jag läser om boken Environment and Social Theory av John Barry och funderar på hur vi ska uppnå hållbarhet och ändå respektera både individen och kollektivet. Av Ann-Marie Svensson
 | Size: 6 MB 14th Jan 2013 2012-03-31 Kvinnor skapar en bättre framtid

I Cancún i Mexiko finns föreningen Asociación Gilberto Cancun som stödjer kvinnors företagande. Föreningen bildades efter orkanen Gilbertos framfart då många plötsligt stod utan inkomst och kvinnorna blev speciellt utsatta. Av Anki Bentenius
 | Size: 5 MB 14th Jan 2013 Turism och skolgång i det mexikanska Karibien

Hur är det att turista i det mexikanska Karibien som svensk och med förhoppningen om att kunna starta ett samarbete mellan svenska och mexikanska skolor? Läs om Anki Bentenius – Wennlerts spännande erfarenheter. Av Anki Bentenius
 | Size: 123 KB 14th Jan 2013 Svenskt miljöarbete i Michoacán

En delegation från Västra Götalandsregionen besökte i november 2011 delstaten Michoacán för att undersöka hur ett samarbete runt avfallshantering skulle kunna utformas. Själv var jag tolk, skriven av Ann-Marie Svensson
 | Size: 1 MB 14th Jan 2013 Nature Protection and social sustainability

”Nature protection and social sustainability in nature protected areas of Mexico” är Ann-Marie Svenssons magisteruppsats vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet
 | Size: 17 KB 14th Jan 2013 Stora skogsbältet - vad händer vid klimatförändring?

Läs om det Stora Skogsbältet och dess utsatthet vid stora klimatförändringar. Artikeln är en sammanfattning av ”Boreal Forest and Climate Change”, 2009, skriven av Roger Olsson. Översättning fr. eng. av A-M Svensson
 | Size: 616 KB 14th Jan 2013 Träff mellan kvinnogrupper

Kvinnogruppen Planta Madre från San Antonio de la Cal gör ett besök i Biosfärsområdet Nahá – Metzabok i Chiapas. Resan blev möjlig tack vare att Ekomujeres sökte ekonomiskt stöd vid den internationella föreningen Delta Kappa Gamma. Patricia Nuñez beskriver också målet med resan.
 | Size: 11 KB 14th Jan 2013 Halvökenkulturens värde för samspelet mellan människa och natur

Halvökenkulturens representanter är Otomíbefolkningen i delstaterna Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala och Mexico. UNESCOs Världskulturarv Peña de Bernal i Querétaro pekar på värdet av ett balanserat samspel mellan människor och natur. Av Ann-Marie Svensson
 | Size: 13 KB 14th Jan 2013 Cozumel, an Island to protect

The socio-ecological system in Cozumel is threatened by an agressive development. A group of architects is taking action in order to change the future of the Island. Av Ann-Marie Svensson
 | Size: 3 MB 14th Jan 2013 PAPALOTES, en annorlunda skola i Oaxaca

PAPALOTES: en skola i Oaxaca med ett annorlunda upplägg. Här är barnens skoldagar färgade av ekologi, demokrati och kulturell mångfald. Av Sofia Koritz
 | Size: 146 KB 19th Sep 2012 Besök av kvinnor från Querétaro till Lacandondjungeln

I somras reste gruppen Planta Madre i San Antonio de la Cal, Querétaro till Biosfärsområdet Nahá-Metzabok i Lacandondjungeln i Chiapas. De kunde genomföra resan tack vare ett stöd från Ekomujeres och här kommer en kort berättelse om erfarenheterna de fick. Av Ann-Marie Svensson
Next »Page 1 of « Prev

Kanske roligt och spännande att läsa: följ länken

Titta på Helena Oswalds fantastiska fotografier från olika platser i världen.

Den mexikanska halvökenkulturen – en förening av kultur och miljö. I Tidningen Kulturen publicerades denna artikel om hur den unika halvökenkulturen tagit form på Mexikos högland och hur kulturen skyddas av UNESCO.

Esta entrada también está disponible en: Spanska