Vilda metoder – ett exempel från Bohuslän

Posted on: June 19th, 2017 by ann-marie 1 Comment
Bohuslän

Bohuslän

Vilda metoder – ett exempel från Bohuslän

Vad gör vi människor redan idag för att hitta lösningar på de där vilda problemen där det inte finns några tydliga svar på hur man faktiskt gör? Jag och du får titta oss omkring och kanske kan vi få en idé om hur vi skulle kunna göra, i familjen, i vår kommun eller i vårt land. Från andra kan vi inspireras; tankeverksamheten sätts igång och experimentlustan kan väckas.

Ett exempel på hur ekosystemen ska kunna återupprättas i åtta fjordar i Bohuslän beskrivs i tidskriften ”Västerhavet”. Det som framstår som helt nytt är själva metoden eftersom gruppen som arbetar med projektet inte enbart fokuserar på en enda plats, en enda fiskart, eller enbart havsmiljön utan studerar problematiken utifrån flera systemperspektiv som också innefattar samhället. På så vis får människorna som bor och arbetar utmed havet tillfälle att bidra med kunskap. Projektet är ett gott exempel på principen om hur all kunskap ska beaktas. Forskarna kommer från olika vetenskapsområden vilket leder till både djup och bredd i forskningen av hur fjordarna åter ska bli en levande havsmiljö, bland annat genom att bestånden av torsk och plattfisk kan återhämta sig. Att forskningen på detta sätt visat intresse för en holistisk arbetsmetod för att förstå de komplexa orsakssammanhangen som ligger bakom den utarmade havsmiljön och hur de ska förbättras är ett steg i rätt riktning. Allt annat hade varit ofruktbart med tanke på de interagerande systemen i fråga.

Arbetsmetoden har väckt uppmärksamhet och Bohuslän har utsetts till modellområde. En del av framgången ligger säkert i att deltagarna som bor på de här platserna har fått svar på sin oro över utvecklingen de märkt av. Observationerna har lett fram till en punkt där alla kan delge sitt kunnande i ett organiserat sammanhang och meningsfullheten i att fortsätta observera och reflektera över livsmiljön har blivit tydlig för gemene man.

Activity

One Response

  1. Mikael Rosén says:

    För att få med forskare på tåget, eller i båten, måste tvärvetenskaplig forskning vara lika meriterande som djupdykningar.

Leave a Reply