Vilda lösningar på vilda problem

Posted on: June 2nd, 2017 by ann-marie No Comments

 

Buss i blom

Vi behöver tänka att det kommer att finnas en framtid för människorna på den här planeten. Att tänka motsatsen är så i grunden nedslående att det kan få den bäste av framtidskämpar att ge upp. Redan idag!

När jag för första gången mötte ordet oxymoron (ord och uttryck bildade av självmotsägande delar, t ex jätteliten) i en text var det i samband med uttrycket hållbar utveckling.  Det skulle alltså inte kunna finnas en utveckling som var hållbar, all utveckling var negativ och ledde till det ohållbara och i längden till total krasch för både människan och jorden. Det betyder att just utvecklingen i sig motsvarar det som traditionellt förknippas med människans ohämmade nyttjande av naturen som sker för att säkerställa den ekonomiska tillväxten för både sig själv som individ och för samhället i stort. Det är en utveckling som har lett fram till ett läge där vi vet att vår framtid är hotad. Men, skulle utveckling kunna betyda något annat?

Hållbarhetstanken innefattar ett systemtänkande i vilket ekonomiska, sociala och ekologiska system ingår. Systemen påverkar och påverkas av varandra i en komplex väv med mönster som är otydliga och svåra att följa. Trots all forskning och kunskap som finns om systemen är det inte lätt att förutse konsekvenserna om något av de tre systemen rubbas och blir ohållbart. Vi kan med andra ord inte ha en värld där enbart ett eller två av de här systemen fungerar, utan vi behöver uppnå hållbarhet i alla system och på alla nivåer. Det är ditåt vi måste gå. Det är den utveckling vi behöver, och som är hållbar, där utveckling innebär något annat än fram till nu och idag. Tanken är hisnande eftersom den plötsligt öppnar upp mot ett panorama där vi måste arbeta för hållbarhet för över sju miljarder människor som lever på en planet med 130 miljoner km2 mark, där det finns tre världshav och 117 miljoner insjöar – och tänk så många bäckar, ängar, stränder… för att inte tala om alla dessa människors varierande levnadsvillkor och individuella livsmål.

Vi står inför problem som kan uppfattas som dilemman. Vi kommer kanske att få svårt att klara dem för vi ser inga tydliga lösningar. Problem av den här arten kallas vilda problem och kan inte lösas med den kunskap vi har idag. Det betyder att för att lösa de här vilda problemen behövs något utöver enbart kunskap, något som kan kopplas till sidor av människan så som känslor, drivkraft och kreativitet. Det behövs vilda lösningar och det är vi som måste hitta dem. Fältet ligger öppet för alla att delta i denna kreativa dynamik och startskottet har redan gått!

Activity

Leave a Reply