Vi behöver ett vi

Posted on: January 29th, 2016 by ann-marie 1 Comment

 

Det finns stunder då jag funderar över vem jag är. Men, det finns också stunder då jag funderar vem vi är och om den definitionen har någon betydelse. Det verkar så. I tidningsartiklar skriver till exempel journalisterna om landets medborgare och innefattar gärna sig själva och då blir det plötsligt vi som står i fokus. Politikerna säger att vi går mot tider av kris, eller vi behöver en ny skolreform. Exemplen är många och jag funderar på vilket sätt jag är med i dessa vi. För Ekomujeres är det också viktigt att det finns ett vi, eftersom vi medlemmar har ett gemensamt intresse av att diskutera miljö och kvinnors engagemang för hållbarhet och jämställdhet. Vi hittar varandra på nätet eller i verkliga livet och vi bildar ett nätverk som agerar och tänker tillsammans. Vi jobbar på mot ett mål som innefattar en bättre miljö och bättre levnadsvillkor och utan ett vi skulle inte Ekomujeres finnas. Vi är ett viktigt ord. Vi finns.

I boken Det här förändrar allt. Kapitalismen kontra klimatet framhäver författaren Naomi Klein tanken om att vi behöver förändra vårt sätta att leva och tänka eftersom det är en helt ny ideologi som behöver få växa fram för att få ett stopp på klimatförändringen. Vi, som medborgare, bör reflektera över våra liv för att undersöka vad vi värdesätter allra högst och vad vi vill värna om både för oss själva och för kommande generationer. Enligt Klein finns ett stort behov av en tydlig rörelse världen över där vi gemensamt uttrycker kravet på att få leva i enlighet med den här nya ideologin. Dess kärna är jämlikhet med tanke på att vi alla har lika stor rätt att kunna andas, dricka friskt vatten, äta oss mätta och få bo någonstans. Dessutom har vi rätten att känna att vi kan påverka den struktur som dikterar just dessa fundamentala levnadsvillkor. Inget enskilt land, inget transnationellt företag och inget globalt ekonomiskt system ska kunna sätta stopp för kravet på en möjlig fortsatt mänsklighet där just vi är en del.

Men vem är då ”vi” i Naomi Kleins värld och hur ska vi hitta varandra för att befästa en ny ideologi? Det här lilla pronomenet som innefattar fler personer än enbart mig själv har en tydlig kollektiv innebörd. Klein menar att förändringen som krävs för att vi ska få ett hållbart samhälle, behöver komma underifrån vilket då skulle betyda att vi-et är den grupp av människor som befinner sig utanför den officiella maktsfären.  Vi behöver hitta varandra, kanske genom att upptäcka vår gemensamma nämnare, eller tecken på en gemensam vilja: vi vill ge mänskligheten en chans.

Och kanske har vi redan börjat upptäcka varandra, även om vi inte är helt tydliga i konturerna ännu, vi som är ett vi.

Kanske är vårt ökade krav på hållbar energi ett tecken?

Kanske är vår efterfrågan på ekologisk mat ännu ett tecken?

Kanske är alla våra cyklar i städerna också ett tecken?

Kanske är vårt val att köpa Vi-skogsträd ett tecken?

Kanske är vår Naturskyddsförening ett tecken?

Ekomujeres är definitivt ett tecken.

 

Activity

One Response

 1. Mikael :- ) says:

  Det finns bara en av mig och det är jag
  Det finns bara en av dig och det är du
  Det finns bara två av oss och det är Vi.
  (X-models, https://youtu.be/YC5l_hStKg4)
  Men Vi kan också vara Vi med andra fast på andra sätt. Vi-känslan är bra och skön, men vem ingår inte i ett visst Vi och varför det? Jag och du, Vi människor som kämpar för en på alla sätt hållbar värld för människor att leva vidare på, måste få med så många som möjligt, helst alla, i detta Vi:et.

Leave a Reply