Syfte

Nätverkets syfte och hemsida

Nätverket bör genom sin hemsida fungera som en mötesplats för kvinnor i Sverige och Mexiko som intresserar sig för följande områden eller som redan aktivt arbetar med dem:
“Livelihoods”
Utbildning
Hållbara städer
Lantbruk
Hälsa
Kultur
Energifrågor
Finansiering och administration av verksamhet som bedrivs av kvinnor och som är relaterad till miljöfrågor
Övrig verksamhet relaterad

Mål

Sprida kunskap om miljörelaterade teman och inspirera till verksamhet som på lång sikt leder till ett hållbart samhälle i en väl fungerande miljö.

Delmål
Nätverkets hemsida ska fungera som en källa till information för alla medlemmar i nätverket genom att erbjuda ett arkiv med resultat av empiriska studier såväl som vetenskapliga undersökningar.
Hemsidan ska bilda en mötespunkt för kvinnor som arbetar individuellt eller genom någon organisation med miljörelaterade ämnen. Dess funktion ska vara att erbjuda medlemmarna ett virtuellt rum för utbyte av erfarenheter och social gemenskap.

Esta entrada también está disponible en: Spanska