Släpp fram kvinnorna och världen blir bättre! – Men hur ska det gå till?

Posted on: May 27th, 2014 by ann-marie 1 Comment

 

“Countries with higher levels of gender equality have higher economic growth. Companies with more women on their boards have higher returns to shareholders. Parliaments with more women consider a broader range of issues and adopt more legislation on health, education, anti-discrimination, and child support. Peace agreements forged by female and male negotiators last longer and are more stable.” (Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women).

”Länder med högre jämställdhet mellan kvinnor och män visar på högre ekonomisk tillväxt. Företag med fler kvinnor i sina styrelser ger högre utdelningar till sina delägare. Parlament med fler kvinnor behandlar fler typer av frågor och antar fler lagar om hälsa, utbildning, antidiskriminering och stöd till barn. Fredsavtal som utformats av både kvinnliga och manliga förhandlare varar längre och är mycket stabilare.” (Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women).

Räcker det inte att få veta att det är så här för att se till att kvinnor runt om i världen får samma rättigheter som männen? Alla skulle ju vinna på det, som Mlambo-Ngucuka säger.

Vi har stor insikt i hur saker och ting ligger till i världen och om hur vi faktiskt redan nu skulle kunna lösa problemen inom en mängd områden. Trots det verkar inte den insikten hjälpa och man skulle kunna slita sitt hår i förtvivlan över att inget händer. Våld genererar mer våld, ändå terroriserar vi varandra på mer eller mindre våldsamma sätt på de flesta platser i världen; vi har redan tillgång till en mycket väl utvecklad teknik för att minska den mänskliga, negativa påverkan på naturen – ändå försämras dag för dag miljön; jämlikhet mellan kvinnor och män skulle leda till förbättringar för ALLA, både kvinnor och män över hela jorden, precis som UN Women visar – och trots att vi vet det, är inte kvinnorna jämställda männen.

I handeln

I handeln

I naturen, om något händer så att obalans uppstår i ett system, så slår något till som kallas negative feedback för att återupprätta det ursprungliga tillståndet. Det kan illustreras med en frisk människas kropp som inte bör ha en högre temperatur än ca 37°C. Skulle kroppen utsättas för hög värme i luften, eller bli varm av fysisk kraftansträngning ja, då börjar kroppen svettas, vilket kyler ner och temperaturen stannar vid normalläge. Svettningen är en negative feedback, eller en negativ återkoppling.

Det här skriver Per Molander om i sin bok Ojämlikhetens anatomi. Han beskriver begreppet ’ojämlikhet’ mellan människor, organisationer eller länder nästan som något fysiskt och använder sig av uttrycket negativ återkoppling även i sociala sammanhang. Ojämlikheten finns inbyggd i alla samhällen – de som har och de som har mindre av tillgångarna. Dessa kan vara jordlotter, information, pengar på banken – eller fysisk styrka. Tillgångarna ger utökade möjligheter till att påverka och ger därmed makt.

I sociala system måste insikten finnas att tillgångarna inte är jämt fördelade mellan invånarna och att inte alla har samma möjlighet att skaffa sig dem. Detta både beror på och påverkar förhandlingsprocesserna i ett samhälle, mellan individer och mellan grupper, där besluten kan få stora konsekvenser för befolkningen. Förhandlingarna handlar om hur resurserna ska fördelas och på så vis påverkar de maktförhållandena. Även riktigt små skillnader mellan parterna vad gäller tillgångar vid förhandlingstillfället, leder till att parten med mest medel att luta sig tillbaka på går segrande ur förhandlingen. Det är en tendens som sedan förstärks vid alla fortsatta förhandlingar. Skillnaden i tillgångar mellan parterna bara ökar. Det gäller även möjligheterna att påverka – så makt ger mer makt.

Med denna insikt bör man stödja ett samhälle som träder in och styr upp det hela för att på något sätt bryta en tendens som skulle kunna få mycket negativa konsekvenser för samhället i sin helhet. Här krävs det med andra ord en negativ återkoppling!

Det är här jag vill återkomma till kvinnorna. Var finns den negativa återkopplingen som ska jämställa kvinnor och män som grupper i samhället? Idag har männen makten genom störst tillträde till tillgångarna. Vid alla förhandlingar kommer ju ändå bara skillnaderna att öka. Vid lika tillgång på resurser – och därmed makt – skulle jämställdhet kunna uppnås eftersom kvinnorna skulle ha en möjlighet att förhandla fram ett rättvist beslut även för sin egen del.

Vi behöver ett samhälle som är uppmärksamt mot de krafter som göder och förstärker varandra. Vi behöver bygga in en konsekvent tillämpning av strategier som vi kan kalla negativ återkoppling för att rätta till alla sociala, kulturella och ekonomiska snedvridningar. Att släppa fram kvinnorna blir första steget.

 

Tags: , , , , ,

Activity

One Response

 1. Mikael :- ) says:

  Brothers Sisters, Break this misery
  We are the change we want to see
  Let’s join together lovingly
  Love one another, Love for humanity
  from
  “Enough (Set Us Free) – a call to humanity to give girls the opportunity and equal rights to education, life, freedom, and to end human trafficking, rape, honor killings and sexual violence.
  Music: Marius Mueller-Westernhagen
  Lyrics: Lindiwe Suttle
  http://youtu.be/oUzdVwAQAZg

Leave a Reply