Resor – och klimatet

Om du väljer att resa till Mexiko med Ekomujeres – México, Suecia skulle det kunna bli ditt livs äventyr. Så, följ med oss för att uppleva konsthantverket i Mayafolkets Chiapas eller det imponerande landskapet i Querétaros halvöken. Alla resor vi ordnar tar hänsyn till miljön och till människorna vi besöker.

Våra nästa resa är:

EXPEDITION I CHIAPAS, 8 – 23 NOVEMBER 2020

Vår hemsida: Mexiko – Res och Upplev

Vill du veta hur vi tänker runt klimat och hållbarhet så fortsätt gärna läsa här:


RESAN OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD

VI BIDRAR TILL SKOGSPLANTERING OCH SOCIAL UTVECKLING PÅ MEXIKOS LANDSBYGD

SCOLEL’TE, Trädet som växer, är ett projekt för skogsplantering och social utveckling som leds av kooperativet AMBIO med säte i San Cristobal de las Casas i delstaten Chiapas i Mexikos sydöstra bergstrakter. Chiapas är känt för sin rika kultur och betagande natur med djup djungel och många turkosfärgade vattendrag. Stränderna utmed Stilla Havet myllrar av fågelliv. Men, Chiapas är också känt för sin fattiga befolkning och stora förluster av naturresurser med globalt värde.

Vi har därför valt att med vår resa stödja kooperativet AMBIO som tack vare den globalt avtalade utsläppshandeln med CO₂ kan finansiera mycket av sin verksamhet. AMBIO driver ett stort antal projekt på Chiapas landsbygd. Den huvudsakliga verksamheten går ut på skogsplantering för att skapa koldioxidsänkor. Dessa projekt får lokalt också flera andra, mycket positiva biologiska och sociala bi-effekter som är värda att nämna:

– större biologisk mångfald
– förbättrad jordmån
– förbättrad luft
– förbättrade vattenflöden
– ökade antal arbetstillfällen för befolkningen
– förbättrad utbildning för barn och unga
– fler utbildningstillfällen för kvinnor
– ökad jämställdhet i familjerna och samhällena.

AMBIO strävar mot såväl ekologisk som social hållbarhet i projektområdena och planerar sin verksamhet utifrån de globala målen för hållbarhet. Detta anser vi vara viktigt och vill bidra till.

För att beräkna vårt stöd utifrån den resa vi gör, räknar vi ton CO₂-utsläpp som resan genererar, multiplicerar det med priset på ton CO₂ satt av AMBIO och låter sedan summan ingå i resepriset.

Så, när du reser med oss får du veta hur mycket CO₂ som beräknas släppas ut av resan, vad som orsakar utsläppen och vilket resultatet blir av vårt stöd till de lokala projekten. Följer du med på våra resor till Mexiko besöker vi dessutom en av AMBIOS projektplatser som ligger i området vi reser genom.

Här hittar du mer information:

AMBIO (http://ambio.org.mx/en/scolel-te/) (hemsida på engelska)

Ekomujeres – México, Suecia (www.ekomujeres.com)

De globala målen, Agenda 2030 (https://www.globalamalen.se/)

De globala målen som AMBIO strävar mot i Chiapas, med exempel på verksamhet:

Mål 1:   Ingen fattigdom (fortbildning av kvinnor och män med målet att öka variationen av lokala inkomstkällor)

Mål 2:   Ingen hunger (förbättrade odlingssystem i både stor och liten skala)

Mål 4:   God utbildning för alla (utbildningstillfällena anordnade av AMBIO inkluderar alla grupper i samhället och främjar speciellt underrepresenterade grupper som kvinnor, ungdomar och seniorer)

Mål 8:   Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (att skapa arbetstillfällen lokalt; fortbildning)

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (skogsplantering)

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald (kontroll av vattenflöden, förbättrad jordmån och luftkvalitet, återplantering av skövlade trädarter)

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap (bland andra: samarbete med svenskt reseföretag och internationella företag inom utsläppshandeln så som svenska Zeromission)

Indirekta mål:

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (ex. undvika rök från matlagning över öppen eld inomhus)

Mål 5: Jämställdhet (involvera kvinnorna i projekten)

Mål 7: Hållbar energi för alla (ex. ekospisar för inomhusbruk)

Esta entrada también está disponible en: Spanska