Naturskydd och social utveckling – lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Posted on: May 19th, 2014 by ann-marie No Comments

 

 

Utan en lokal tolkning av lagtexterna som definierar vår natur och vårt mänskliga samhälle kan inte de uppsatta målen i lagen för naturskydd nås. Däremot, om tillämpningen av dessa dokument formas efter den lokala kontexten, ökar möjligheterna att lyckas. Det beror i stor utsträckning på att det är viktigt för människan att förstå vad som händer, att se på vilket sätt en ny händelse eller förändring i livet och i den nära omgivningen har en mening och kan införlivas i vardagen. Förändringen kan annars leda till en känsla av frustration eller passivitet hos individer såväl som hos grupper.

Mexiko är ett land som har ett erkänt utvecklat lagligt system för naturskydd. När man läser lagdokumenten kan man konstatera att så gott som alla tydligt reflekterar strategier och visioner från de globala dokumenten. UNESCOs Man and Biosphere är ett exempel. Och, när jag talar om de mexikanska lagarna talar jag om nivåer allt från den federala till de olika implementeringsdokumenten för naturskyddade områden i regioner och kommuner. Den största delen av dem innefattar också sociala aspekter. Samtidigt som naturen ska skyddas, bör den sociala hållbarheten främjas. Men ingenstans säger man hur. Vad ska man göra? Här följer några reflektioner runt värdet av ekonomi, utbildning, kultur, språk och genus vid miljöskydd – och deras mer dolda sidor, glädjen och hälsan.

Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Du kan läsa hela presentationen under fliken ‘Artiklar’ på vår hemsida.

 

 

Esta entrada también está disponible en: Spanska

Activity

Leave a Reply