Mer idéer, mer mat

Posted on: July 8th, 2017 by ann-marie 1 Comment
Att få sälja sin odlade mat

Att få sälja sin odlade mat

På Mexikos allmänningar har det i allmänhet inte odlats. På landsbygden kan man därför upptäcka att mark mellan gårdar och hus inte används utan ligger orörd och inte sällan nerskräpad och bortglömd. Trots denna mark möjlig att odla på kan människorna runtomkring ha brist på mat och lida av näringsunderskott.

Fattigdom på den mexikanska landsbygden är inte ovanlig. Dess orsaker är inte alltid tydliga vid en första anblick eftersom klimatförutsättningarna på de flesta platserna i landet borde gynna matproduktion så att absolut ingen skulle behöva lida näringsbrist. I Huaquechula i delstaten Puebla har det dock skett en förändring tack vare programmet Pesa som den mexikanska staten driver i samarbete med FN-organet FAO. Utsatta människor på landet erbjuds stöd för att förbättra sin tillgång till mat och fokus ligger på utbildning. I Huaquechula har småbönderna gått tillsammans i ett förbund för att gemensamt producera hälsosam mat på allmänningarna. Avokado är en av grödorna man satsar på, men bönderna har också fått fortbildning i fiskodling.  Målet är tydligt; för invånarna på plats ska matsäkerheten förbättras och därmed hela livskvalitén.

Att få lära sig att odla sin egen mat är att få makt över sitt liv och jag kan bara föreställa mig tillfredsställelsen detta innebär för deltagarna. Många av dem är kvinnor. På flera platser i Mexiko pågår liknande verksamheter för att stärka just kvinnor på landsbygden genom utbildning. Ekomujeres grupper i delstaten Chiapas är ytterligare exempel – så låt oss följa dem för att få många och goda idéer!

Activity

One Response

  1. Mikael says:

    På matbordet givet med mexikansk avokado :- )

Leave a Reply