Maten och jorden

Posted on: January 21st, 2018 by ann-marie No Comments
Stadsodling

Stadsodling

Idag var det lördag och torgdag i vår stad. Det betyder att vi kan gå och handla grönsaker och frukt hos en ‘lokal’ handlare som säljer sina morötter, äpplen och tomater i lösvikt. Vi plockar alla varorna i en korg och lägger dem sedan i ryggsäcken. Mycket av vad som säljs har handlaren själv odlat, det är kravmärkta och närodlade varor. Och även om det i några lådor finns apelsiner och citroner från någon okänd avlägsen plats, så känns det ändå på något vis som om vi som handlar här inser att det vi plockar ner i korgarna faktiskt ‘kommer någonstans ifrån’. Doften av löken. Färgen på den färska persiljan.Vi rör med våra händer vid de stora potatisarna. Väljer bland de tjocka och kalla morötterna. Vi känner dem. Kanske förstår vi samtidigt att det faktiskt är växter det här handlar om; det vi ska laga till därhemma i grytorna och äta är något som hänger ihop med jorden.

 

Visst är det självklart, säger jag mig, men ändå, hur ofta när jag veckohandlar på en stormarknad tänker jag på det här? I affären ligger ingen jord i lådorna med rödbetor. Hur skulle det se ut? Jord är smuts när det är på fel plats och hör inte hemma i de rentvättade lokalerna. Fast ändå, tänker jag,  är det som det skulle behövas lite jord här och där för att påminna mig, stadsbon, om ursprunget för rödbetorna.

 

I Sverige bor numera en mycket liten del av befolkningen (15%) i områden som inte är urbaniserade  och alla vi andra bor i tätorter där husen ligger nära varandra. I städerna finns det dessutom stora krav på förtätning med tanke på och att urban spridning anses vara ohållbar. Värdefull mark omvandlas genom hus- och vägbyggen och vi kommer allt längre bort från det som kan kallas ‘landet’. Vi tappar helt enkelt kontakt med jorden. Och samtidigt som vi tappar denna kontakt, tappar vi bevisligen också intresset för att värna om miljön och naturen. Det är inte konstigt i sig eftersom vi inte förstår oss på den och aldrig får uppleva den. Så hur skulle vi kunna göra då? Vad behöver vi göra?

Kolonilott

Kolonilott

Det vi som människor gör, ser, upplever och känner beskriver vi med ord på språket som vi talar. På så vis kan man säga att språket speglar kulturen vi lever i, liksom att kulturen i sin tur färgas av orden vi beskriver den med. På en del platser på jorden är språk och kultur fortfarande väl sammanflätade med själva landskapets ekologi. Det är platser där maten bildar en naturlig länk mellan naturen och människorna, vilket sker genom vardagssysslor, jordbrukets traditioner och andra mänskliga uttryck som har med maten att göra. I urbana områden, där detta inte sker naturligt – i alla fall inte så ofta – händer det att människor i alla fall försöker synliggöra och upprätthålla någon slags kontakt med jorden som vår mat kommer ifrån. Det kan göras på flera sätt och några exempel är stadsodlingar, kolonilotter och direktköp från producenten.

Mat är mode. Vi läser recept och tittar på matprogram på TV och följer trender i smak och hälsa. Vi hänger gärna på trender i odling och livsstil också. Så, kanske kommer maten till slut att bli just den livsviktiga länk vi söker för att återknyta människan till vår utsatta natur och jorden vi behöver.

Activity

Leave a Reply