Flor del Triunfo – ny medlemsgrupp från Chiapas

Posted on: August 13th, 2016 by ann-marie No Comments
Manos y café

Händer och kaffe

Mycket kaffe odlas i Mexiko och mycket av det kaffet produceras inom naturskyddade områden med höga naturvärden för sina komplexa och varierade ekosystem. En ny grupp som har gått med i Ekomujeres är en sammanslutning av 12 kvinnor som arbetar med kaffe som odlas i skugga inom just ett av de här naturområdena nämligen i buffertzonen till Biosfärsområdet El Triunfo i Chiapas. Gruppen kallar sig Flor de Triunfo, eller Triumfblomman, på svenska.

Kaffe är ju verkligen en speciell produkt; det odlas i naturområden som inte sällan står under skydd för att den biologiska mångfalden ska bevaras och för att skönheten i landskapet inte ska gå förlorat. Kaffet odlas därför med stor försiktighet och i harmoni med omgivningarna för att inte negativt påverka ekosystemen. Dessutom är kaffet en produkt som många kvinnor arbetar med. Kanske är det till och med på grund av de här utmaningarna som så många kvinnor har engagerat sig i hanteringens alla moment, från odling till barristajobben i caféerna. På informationsbladet om Gruppen Flor del Triunfo (se nedan, spanska) beskrivs inte bara arbetet med kaffet utan också hur gruppen ägnar tid åt miljövård inom biosfärsområdet El Triunfo, känt för sin unika molnskog och värdefulla biologiska mångfald.

Kaffeodling i el Triunfo

Kaffeodling i el Triunfo

I Sverige dricker vi mycket kaffe, 3.2 koppar om dagen och per person. Enbart finländarna slår oss i världen när de dricker hela 3.5 koppar om dagen! En del av det här kaffet är eko- och Kravmärkt men fortfarande dricks det väldigt mycket kaffe utan dessa märkningar. Vi kan alltid hoppas att kravet på Krav och eko ska växa bland oss konsumenter. För naturen, för oss drickare och för odlarna förstås!

Kaffeodling i el Triunfo

Kaffeodling i el Triunfo

2016-06-12 Gruppen Café Flor del Triunfo, informationsblad på spanska

Biosfärsområdet El Triunfo, sida på engelska.

Activity

Leave a Reply