Archive for the ‘Sin categoría’ Category

Fröbanken i Lacandon-djungeln

Posted on: June 18th, 2021 by ann-marie No Comments

Nu börjar projektet med att samla in fröer av endemiska växter i Lacandondjungeln i Chiapas, som alla ni som gav en gåva till Mikaels 65-årsdag bidrar med. Förutom att ha en fröbank kommer projektet att leda till skogsplantering i området och en förbättring av den biologiska mångfalden. Ännu ett annat syfte med projektet är att stärka mayaflickornas -och kvinnornas roll i samhället genom utbildning och en bättre ekonomi.

För fotografierna tackar vi Mtra. Patricia López Sánchez, la Directora General de la Asociación Cultural Na Bolom. (Läs gärna föregående beskrivning av projektet.)

Frön

Tandläkare och allmänläkare följer med Na Boloms personal på besöken i djungeln
för att erbjuda vård på plats.

Hemslöjd och odling – lin i sikte

Posted on: May 11th, 2021 by ann-marie No Comments

Hemslöjd och odling hänger absolut ihop. Nu ska även jag visa det!

Sådd i i april, i Varberg.

Det är redan maj månad och de där torra blanka linfröna har grott och växt lite på min kolonilott här i Varberg. För att få ihop en kvadratmeter fick jag använda mig av två platser, som jag rensade från andra växter, och ena platsen ligger i helt öppet läge mot en varm vägg och där grodde fröna hela 10 dagar tidigare än på den andra delen, den största, som ligger i halvskugga. Inte precis under ett träd, men vid sidan av en snöbollsbuske. Det var de enda platserna jag hade till förfogande för linet på kolonilotten som redan är fullproppad med olika växter som nu äntligen spirar i de första ljumma dagarna av maj – och i det efterlängtade regnet.

Med regnet och värmen kommer färgerna, äntligen!

Projektet med “en kvadratmeter lin” visar tydligt hur våra naturförut-sättningar kan spåras i hemslöjdstraditionerna. Det är inte svårt att odla lin i Sverige och med tanke på alla fina användningsområden har det varit en viktig växt för både textilframställning och mathållning. Det finns massor att berätta om linet och på Hemslöjden kan du läsa om många roliga detaljer runt linodling. Förresten börjar jag oroa mig för att inte vara tillräckligt lång och inte ha släppt ut håret när jag sådde – och vem vet var månen höll hus på sin bana just då! Du förstår bättre när du läst här: www.hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin.

Linet nu.

Mikael 65 + pension = fröbank och odling i Lacandondjungeln

Posted on: May 4th, 2021 by ann-marie No Comments

Tack alla!!

Vi kommer tack vare de många bidragen till Mikael 65 år och pensionering kunna stötta ett redan startat projekt i Chiapas i Mexiko som handlar om både kvinnor och miljö. Ansvariga ledare är Föreningen Na Bolom i San Cristobal de las Casas (https://en.nabolom.org/) och projektet handlar om att bygga upp en fröbank i den lilla byn Naha, mitt i ett av Lacandondjungelns naturskyddade områden. Tillsammans med kvinnorna i detta mayasamhälle och deras barn, framför allt flickorna, kommer projektledarna att organisera workshops om endemiska växter och deras betydelse för miljön, hur fröinsamling av dessa växter går till, uppbyggnad av plantskolor och hur man sedan kan odla växterna för att plantera ut dem i närområdet, eller sälja dem och få en inkomst. Plantskolorna kommer att läggas på flera av traktens gymnasieskolor. 

Specifikt går pengarna från Ekomujeres till resekostnaderna för personerna som ska resa ut till de olika workshopstillfällena (avståndet mellan San Cristobal och Naha är ca 8 mil), samt till eventuellt material. Inför projektstarten har Na Bolom arbetat för att få flera intresserade parter att stödja projektet, vilket också kommer att innefatta ett stipendieprogram för flickor, genom plattformen Global giving: https://www.globalgiving.org/projects/endemic-seeds-bank-to-empower-women/.

Allt eftersom kommer vi att få bilder och berättelser från Naha. Så, följ oss!

65

Posted on: April 2nd, 2021 by ann-marie No Comments

65 år och pension! Fira med Mikael genom en donation

Mikael fyllde 65 år den 9 april och går i pension sista april och hoppas att du vill hänga på och fira med honom genom en donation till föreningen Ekomujeres. Summan han önskar sig är just 65 kr.

Pengarna kommer att gå till kvinnoprojekt på landsbygden i delstaten Chiapas i Mexiko, där fortbildning och miljövård står i fokus, allt för att förbättra levnadsförhållandena för kvinnorna och deras familjer.

Stort tack på förhand!

För donation, som tacksamt tas emot under hela april månad:

Bankgiro: 724-0443, och

märk inbetalningen med 65 och glöm inte att meddela ditt namn! Inga namn publiceras.


Glöm uttryck som att ‘besöka naturen’. Vi har aldrig varit någon annanstans!

Posted on: March 29th, 2021 by ann-marie No Comments

Koppling mellan språk, konsumtion och natur – ännu ett perspektiv på hållbarhet.

Bilden som illusionsskapare: Hur beskrivs denna plats och vad som pågår här?

År 2015 startade arbetet med Agenda 2030. Det är ett arbete som pågår i våra kommuner, regioner och förstås på riksnivå och med en målsättning som ska leda oss fram till ett samhälle där vi kan leva gott idag, såväl som i morgon. Men hur ska vi uppnå det? Varför lyckas vi inte bättre än vi gör? I tre dagar förra veckan (den 24-26 mars) hölls i delstaten Querétaro i Mexiko en digital kongress om just hållbarhet och det var en ögonöppnare att få ta del av alla de olika tankar och ingångar till ämnet som ventilerades under de här dagarna med över 25 olika konferenser. Alla om begreppet hållbarhet.

Hur speglar sig hållbarheten i våra livsval, och på vilka sätt kan vi aktivt arbeta för att uppnå målen? Av vad som framkom under kongressen kan det vara genom hur vi följer papegojors migrationsrutter och utbildar människor utmed vägen för att de ska upptäcka vad som finns just i deras närhet som gör det möjligt för papegojorna att ta sig fram där. Det kan också handla om samarbetet mellan en botanisk trädgård och det civila samhället för att identifiera endemiska växter i sina naturliga växtmiljöer, gärna med skolbarn som forskardeltagare. Eller så kan det handla om konsekvenserna av att använda vissa ord och uttryck i relation till natur och på så vis forma världen efter de egna attityderna och den egna förmågan att tolka omgivningen.

Har då verkligen språket vi använder för att beskriva vår värld någon inverkan på hållbarheten? I Sverige har vi stora problem med att uppfylla målen 13, 14, och 15 i Agenda 2030 som handlar om klimatet och ekosystemen i havet och på land. Konsumtionen, mål 12, är också ett mål som vi har svårt att komma tillrätta med och min tes är att här spelar språket en stor roll. Genom att i ord beskriva vår natur som människan är så totalt beroende av, som något helt avskilt, likt en produkt vi konsumerar, så lär vi inte upptäcka hur konsumtionen påverkar de livsnödvändiga ekosystemen och förstås heller inte klimatet. Sådana beskrivningar hittar vi i alla typer av texter, oftast i produktannonser, men också i turistbroschyrer eller informationsblad om såväl elbolag som stadsutveckling.

Hur tänker vi oss ett hållbart samhälle? Har vi orden för att ens beskriva det, eller hur vi med hjälp av språket skulle kunna sammankoppla människan med naturen igen? Det är inget romantiskt verk som eftersöks, utan ett i högsta grad realistiskt. För, inget av det vi brukar oss av i dagliga livet kommer någon annanstans än från naturen och därmed påverkar vi den med alla våra val, allt från mat till smartphones. Men, samtidigt påverkas vi själva av den. Detta är ett samspel i en evigt pågående process. Vi behöver hjälp att se den. Och vi behöver de rätta orden för att beskriva den.

Ny virtuell föreläsning anordnad av delstaten Querétaro, denna gång om hållbarhet

Posted on: March 8th, 2021 by ann-marie No Comments

Ann-Marie Svensson, föredragshållare den 26 mars kl. 18 (språk: spanska)

https://sedesu2.querataro.gob.mx/congresoeas2021/

Finns det någon koppling mellan språk, konsumtion och hållbarhet? Om detta ämne handlar föredraget den 26 mars från Ekomujeres sida och kommer att ingå i en tre-dagars kongress i Mexiko om hållbarhet. Kongressen anordnas av Querétaros Myndighet för Hållbar Utveckling i samarbete med universitet och forskningsinstitutioner i delstaten.

15. Mångfald – låt det växa!

Posted on: January 10th, 2021 by ann-marie No Comments
Många och många olika växter.

Trädgårdens mångfald. Lyssna här.

14. Mitt och ditt ansvar, men vad kan vi göra?!

Posted on: January 10th, 2021 by ann-marie No Comments

Lyssna här.

13. Bostadsbolagen drar sitt strå till stacken.

Posted on: January 10th, 2021 by ann-marie No Comments
Bikupor inom bostadsområdet.

Naturen nära oss. Lyssna här.

Låt gräs och blommor växa mellan husen.

12. Natur mitt i staden

Posted on: January 10th, 2021 by ann-marie No Comments

Förändrade attityder. Lyssna här.

Blomfluga