Biodling för allas skull

Posted on: January 22nd, 2018 by ann-marie No Comments

 

Bikupa i skydd

Bikupa i skydd

 

Redan för flera år sedan tog WWF upp den stora bi- och humledöden i Sverige och andra delar av världen och visade hur farlig den är för produktionen av mat. Utan pollinatörer går jordbruket mycket sämre och vi riskerar att bli utan mat. Det är därför så roligt att få besöka Kristina hemma på gården i Halland och se hur hon och hennes familj bestämt sig för att motverka den här negativa trenden och sedan två år satsar på biodling.

 

Lyssnar efter bin

Lyssnar efter bin

 

Det är december och kallt. Lite snö ligger på marken och när vi kommer fram till bikuporna är det stilla och tyst. Inga bin är ute så här års utan håller sig inne i kuporna runt drottningen. På två km² finns sammanlagt åtta bikupor och Kristina berättar att de enbart odlar bifoderväxter på sin åkermark. Det består av en blandning av olika växter som kommer upp i omgångar på sommaren. Först blir fälten lila, det är honungsfacelian som blommar i flera veckor. När den blommat klart kommer gröda nummer två och det är vitklöver. Allra sist blommar fälten gula av kärringtand. Alla dessa tre grödor är bi-mat och används inte till något annat.

Bina vaknar dock redan på våren, långt innan sommaren, och är hungriga direkt. Då är det viktigt att sälg, krokus och äppelträd blommar i trädgården. Sensommarmaten kan bestå av ringblommor.

För att sköta en biodling behövs alltså ett tydligt helårsperspektiv när det gäller växter och årstider, men också mycket annat. Genom kvällskurser har Kristina fått lära sig grunderna i biodling, men kunskaps- och erfarenhetsutbyten med andra biodlare är också viktiga. Kristina talar om att hon och hennes man så småningom kommer att satsa på äppleträd och en grönsaksodling för att kunna sälja kravmärkta matvaror till kunder i närområdet. Det finns ett stort behov av miljövänlig matproduktion och bina kommer ju att jobba för att odlingarna ska gå bra.

Efter att ha samtalat med Kristina framgår mycket tydligt syftet med hela satsningen på gården. Visst handlar det om att få god honung att äta, men också om miljön. ”Vi vill värna om miljön genom vår produktion. Detta vill vi ge våra barn.”

Fält för att odla bifoder

Fält för att odla bifoder och två av bikuporna

Activity

Leave a Reply