Archive for June, 2021

Fröbanken i Lacandon-djungeln

Posted on: June 18th, 2021 by ann-marie No Comments

Nu börjar projektet med att samla in fröer av endemiska växter i Lacandondjungeln i Chiapas, som alla ni som gav en gåva till Mikaels 65-årsdag bidrar med. Förutom att ha en fröbank kommer projektet att leda till skogsplantering i området och en förbättring av den biologiska mångfalden. Ännu ett annat syfte med projektet är att stärka mayaflickornas -och kvinnornas roll i samhället genom utbildning och en bättre ekonomi.

För fotografierna tackar vi Mtra. Patricia López Sánchez, la Directora General de la Asociación Cultural Na Bolom. (Läs gärna föregående beskrivning av projektet.)

Frön

Tandläkare och allmänläkare följer med Na Boloms personal på besöken i djungeln
för att erbjuda vård på plats.