Archive for March, 2021

Glöm uttryck som att ‘besöka naturen’. Vi har aldrig varit någon annanstans!

Posted on: March 29th, 2021 by ann-marie No Comments

Koppling mellan språk, konsumtion och natur – ännu ett perspektiv på hållbarhet.

Bilden som illusionsskapare: Hur beskrivs denna plats och vad som pågår här?

År 2015 startade arbetet med Agenda 2030. Det är ett arbete som pågår i våra kommuner, regioner och förstås på riksnivå och med en målsättning som ska leda oss fram till ett samhälle där vi kan leva gott idag, såväl som i morgon. Men hur ska vi uppnå det? Varför lyckas vi inte bättre än vi gör? I tre dagar förra veckan (den 24-26 mars) hölls i delstaten Querétaro i Mexiko en digital kongress om just hållbarhet och det var en ögonöppnare att få ta del av alla de olika tankar och ingångar till ämnet som ventilerades under de här dagarna med över 25 olika konferenser. Alla om begreppet hållbarhet.

Hur speglar sig hållbarheten i våra livsval, och på vilka sätt kan vi aktivt arbeta för att uppnå målen? Av vad som framkom under kongressen kan det vara genom hur vi följer papegojors migrationsrutter och utbildar människor utmed vägen för att de ska upptäcka vad som finns just i deras närhet som gör det möjligt för papegojorna att ta sig fram där. Det kan också handla om samarbetet mellan en botanisk trädgård och det civila samhället för att identifiera endemiska växter i sina naturliga växtmiljöer, gärna med skolbarn som forskardeltagare. Eller så kan det handla om konsekvenserna av att använda vissa ord och uttryck i relation till natur och på så vis forma världen efter de egna attityderna och den egna förmågan att tolka omgivningen.

Har då verkligen språket vi använder för att beskriva vår värld någon inverkan på hållbarheten? I Sverige har vi stora problem med att uppfylla målen 13, 14, och 15 i Agenda 2030 som handlar om klimatet och ekosystemen i havet och på land. Konsumtionen, mål 12, är också ett mål som vi har svårt att komma tillrätta med och min tes är att här spelar språket en stor roll. Genom att i ord beskriva vår natur som människan är så totalt beroende av, som något helt avskilt, likt en produkt vi konsumerar, så lär vi inte upptäcka hur konsumtionen påverkar de livsnödvändiga ekosystemen och förstås heller inte klimatet. Sådana beskrivningar hittar vi i alla typer av texter, oftast i produktannonser, men också i turistbroschyrer eller informationsblad om såväl elbolag som stadsutveckling.

Hur tänker vi oss ett hållbart samhälle? Har vi orden för att ens beskriva det, eller hur vi med hjälp av språket skulle kunna sammankoppla människan med naturen igen? Det är inget romantiskt verk som eftersöks, utan ett i högsta grad realistiskt. För, inget av det vi brukar oss av i dagliga livet kommer någon annanstans än från naturen och därmed påverkar vi den med alla våra val, allt från mat till smartphones. Men, samtidigt påverkas vi själva av den. Detta är ett samspel i en evigt pågående process. Vi behöver hjälp att se den. Och vi behöver de rätta orden för att beskriva den.

Ny virtuell föreläsning anordnad av delstaten Querétaro, denna gång om hållbarhet

Posted on: March 8th, 2021 by ann-marie No Comments

Ann-Marie Svensson, föredragshållare den 26 mars kl. 18 (språk: spanska)

https://sedesu2.querataro.gob.mx/congresoeas2021/

Finns det någon koppling mellan språk, konsumtion och hållbarhet? Om detta ämne handlar föredraget den 26 mars från Ekomujeres sida och kommer att ingå i en tre-dagars kongress i Mexiko om hållbarhet. Kongressen anordnas av Querétaros Myndighet för Hållbar Utveckling i samarbete med universitet och forskningsinstitutioner i delstaten.