Archive for March, 2020

Den 8 mars 2020 – kvinnodagen

Posted on: March 8th, 2020 by ann-marie No Comments

MILJÖPOLITIK OCH FEMINISTISK POLITIK

Miljön liksom den feministiska politiken är två globalt viktiga teman för att uppnå hållbarhet. Det finns dessutom en likhet mellan vår jords prekära tillstånd och många kvinnors utsatta situation i världen: underordningen. Ekocid – femicid, under en förtryckande makt. Detta betyder att vi genom att stärka kvinnors rättigheter också stärker naturens och på så vis skapar en synergi som förhoppningsvis leder till förändring. 

Det är extra intressant att se sambandet som finns mellan miljö och mänskliga rättigheter, speciellt kvinnors rättigheter, i politiken. Martha Delgado i Mexiko City ger oss ett exempel. Hon är en miljökämpe med ett förflutet i miljöpolitiken i Mexikos huvudstad och nu ska hon arbeta för kvinnors rättigheter internationellt. I de svenska nyheterna kunde vi nämligen läsa häromveckan att Mexiko, som första latinamerikanska land, kommer att föra en feministisk utrikespolitik från och med nu. Projektet är relaterat till FNs Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen och kommer att ledas av Martha Delgado. Det finns hopp!