Archive for September, 2019

FRED, MILJÖ OCH EKOMUJERES

Posted on: September 13th, 2019 by ann-marie No Comments
Känslan av plats och identitet

Naturen är det som vi människor lever av och därför också bör leva för. Vänd dig om i rummet där du sitter och allt du ser omkring dig kommer ursprungligen från naturen. Bordet du lutar dig mot, tyget på stolsdynan, kaffet du dricker och metallerna i din mobiltelefon, allt har sitt ursprung i naturen. I antropocens tidsepok har vi därför ett enormt ansvar att ta hand om denna förutsättning för mänskligheten. För vi lever inte bara av den och i den utan dessutom, med makt att förändra den.

Människan formar genom sitt liv naturen, men naturen formar i sin tur människan. På så vis pågår samspelet i en evighetsloop som kanske inte är helt tydlig i vanliga livet, men vår omgivande natur med hav, skog, eller varför inte en stadspark bildar en stor del av vår identitet som människa. Vi talar om att känslan för platsen, the sense of place, med sin specifika ekologi, är kopplad till känslan av jaget, the sense of self. När många platser förändras under människornas framfart, kan vi som känner till platserna väl och kopplar dem till våra liv uppleva både sorg och ilska, vilket i sin tur kan ge upphov till konflikt.

Med en ökad förståelse av andras känsla inför platser och vad som upplevs i den stora förändringen av naturen runt omkring, kan förhoppningsvis också respekten växa inför allas vår kamp för den miljö vi känner – liksom hoppet om att kunna förhindra konflikt. Kanske kan Ekomujeres nätverk förmedla kunskap om känslor för platser i Sverige och i Mexiko och visa hur värdefulla vi alla är. Det är i alla fall ett mål.