Archive for October, 2017

Ängarna

Posted on: October 22nd, 2017 by ann-marie 1 Comment
Ängsväxter

Ängsväxter

Det finns absolut vackra ord. Äng är ett sådant. Kan du tänka dig något mjukare, eller varmare ord att uttala än denna korta benämning med det runda ng-ljudet helt utan kanter?  Och kan du tänka dig något vackrare än en vad en äng verkligen är? (more…)