Archive for July, 2017

Mer idéer, mer mat

Posted on: July 8th, 2017 by ann-marie 1 Comment
Att få sälja sin odlade mat

Att få sälja sin odlade mat

På Mexikos allmänningar har det i allmänhet inte odlats. På landsbygden kan man därför upptäcka att mark mellan gårdar och hus inte används utan ligger orörd och inte sällan nerskräpad och bortglömd. Trots denna mark möjlig att odla på kan människorna runtomkring ha brist på mat och lida av näringsunderskott. (more…)