Archive for March, 2017

Natura 2000 och människorna

Posted on: March 26th, 2017 by ann-marie 1 Comment

 

Lantbruk

Lantbruk

Människa och natur hänger ihop i ett fantastiskt komplext system, så är det helt enkelt. Det leder till att när vi planerar skydd av den biologiska mångfalden måste vi också beakta människorna som hänger ihop med naturen vi vill skydda. (more…)

Kvinnodagen

Posted on: March 12th, 2017 by ann-marie No Comments

 

Globala målen 2030

Globala målen 2030

 

För några dagar sedan var det den internationella kvinnodagen. Den fick mig att tänka på föredraget av en feministisk politiker som jag lyssnade på tidigare i år och som uttryckte att så länge som vi behöver uttryck så som feministisk politik, kvinnosak och kvinnodag har vi inte uppnått jämställdhet. Begreppen förmedlar en tanke på att kvinnorna är i särställning och utgör en grupp som inte ingår i den normala gruppen, det vill säga männens. (more…)