Archive for June, 2016

Hållbar urbanisering – är den möjlig?

Posted on: June 14th, 2016 by ann-marie 1 Comment
Det växer i staden - Göteborg

Det växer i staden – Göteborg

Hållbar utveckling är en oxymoron, läste jag i en text för ett tag sedan och fick fundera en stund över meningen i påståendet. En oxymoron. Det skulle betyda att hållbar utveckling som uttryck är lika motsägelsefullt som ’fett smal’, ’skitsnygg’ eller ’jätteliten’. Själva uttrycket innehåller en motsats som så att säga skulle kunna annullera själva dess mening, men som har accepterats av användarna som ett språkligt tricks för att beskriva något med emfas. (more…)