Archive for May, 2014

Släpp fram kvinnorna och världen blir bättre! – Men hur ska det gå till?

Posted on: May 27th, 2014 by ann-marie 1 Comment

 

“Countries with higher levels of gender equality have higher economic growth. Companies with more women on their boards have higher returns to shareholders. Parliaments with more women consider a broader range of issues and adopt more legislation on health, education, anti-discrimination, and child support. Peace agreements forged by female and male negotiators last longer and are more stable.” (Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women).

”Länder med högre jämställdhet mellan kvinnor och män visar på högre ekonomisk tillväxt. Företag med fler kvinnor i sina styrelser ger högre utdelningar till sina delägare. Parlament med fler kvinnor behandlar fler typer av frågor och antar fler lagar om hälsa, utbildning, antidiskriminering och stöd till barn. Fredsavtal som utformats av både kvinnliga och manliga förhandlare varar längre och är mycket stabilare.” (Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women).

Räcker det inte att få veta att det är så här för att se till att kvinnor runt om i världen får samma rättigheter som männen? Alla skulle ju vinna på det, som Mlambo-Ngucuka säger. (more…)

Naturskydd och social utveckling – lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Posted on: May 19th, 2014 by ann-marie No Comments

 

 

Utan en lokal tolkning av lagtexterna som definierar vår natur och vårt mänskliga samhälle kan inte de uppsatta målen i lagen för naturskydd nås. Däremot, om tillämpningen av dessa dokument formas efter den lokala kontexten, ökar möjligheterna att lyckas. Det beror i stor utsträckning på att det är viktigt för människan att förstå vad som händer, att se på vilket sätt en ny händelse eller förändring i livet och i den nära omgivningen har en mening och kan införlivas i vardagen. Förändringen kan annars leda till en känsla av frustration eller passivitet hos individer såväl som hos grupper. (more…)

Res till Mexiko med oss 2015 – Konsthantverk och Bad

Posted on: May 13th, 2014 by ann-marie No Comments

 

Broderi

Broderi

Nästa år anordnar vi resor tillsammans med konsthantverkaren Mira Bodiroza Lindh. Under resans gång i södra Mexiko  får du som följer med tre workshops av Mira. För att du verkligen ska kunna se vilken unik resa det här är så läs vårt program.

Mexiko – I Mayafolkets spår. En resa med vävar och stygn, färger och havsglitter Konsthantverksresa 2015

 

 

Projekt får stöd av stiftelsen Delta Kappa Gamma

Posted on: May 13th, 2014 by ann-marie 1 Comment

 

Projektet “Recovering culture thru education: knowledge transfer of how to produce native flowers with biocultural impact. An Ekomujeres – México, Suecia Association project for women in the Lake Patzcuaro Area, Mexico” har utvecklats av Ekomujeres som kommer att stödja utbildning av flera kvinnor. Tack till Delta Kappa Gamma Educational Foundation!

Mexikansk tagetes

Mexikansk tagetes

Den mexikanska gruppen som får det direkta stödet är Sociedad de Productoras Rurales Josefina y Félix i Michoacán. Tanken med projektet är att kvinnor i gruppen samt kvinnor som lever i området runt Patzcuaro-sjön ska få utbildning i hur man odlar inhemska blommor i växthus samt hur de sedan ska kunna sälja dem och öka sina inkomster. På så vis kan kvinnorna öka sin möjlighet att fortsätta med sina traditionella odlingar samtidigt som de kan bo kvar och upprätthålla den lokala Purépecha-kulturen.