Archive for October, 2013

Demokrati, frihet och hållbarhet

Posted on: October 20th, 2013 by ann-marie 1 Comment

 

Under en längre tid har jag funderat på det där med hållbarheten och på att det överallt talas om att bygga in hållbarhetsperspektivet i alla våra handlingar och beslut. Det verkar ju inte alls fungera… Vi lever i Sverige som om vi hade flera jordklot att knapra på och är nu uppe i tre klot. I världen lever vi som om vi hade ett och ett halvt klot. Inte klokt! Hur ska i göra?

Hållbarhet - åt vilket håll?

Hållbarhet – åt vilket håll?

 

(more…)