Archive for January, 2013

RÍO LAGARTOS

Posted on: January 28th, 2013 by ann-marie No Comments

 

Häger/Garza en Río Lagartos

Häger/Garza en Río Lagartos

 

I ett fiskeläge längst ut på Yucatánhalvön i Mexiko sträcker en häger på sig i gryningen. Den kan lätt förväxlas med de grå grenarna som döda sticker upp här och där ur mangrove-trasslet av rötter och bladverk. Himlen är dramatisk flammande, fågeln bara en kontur, men visar på vakenhet och kanske gör den sig redo för flykt när vi kommer glidande över vattenytan i hyrbåten. Än så länge kan vi inte riktigt urskilja färger men enligt guiden är det en garza tigre, en tigerhäger. Ensam och vacker. (more…)

Ekomujeres på Delta Kappa Gammas hemsida i Europa

Posted on: January 25th, 2013 by ann-marie No Comments

Nu har vårt projekt med utbytet mellan kvinnorna i Biosfärsområdet Nahá-Metzabok i Chiapas och kvinnorna i Naturskyddsområdet i Bernal i Querétaro satt spår även på Stiftelsen Delta Kappa Gammas hemsida för Europa. Där finns en kort beskrivning av projektet med några bilder av mötena. Det är som alltid viktigt att vara närvarande på olika sociala medier och det går heller inte att ignorera arbetet som behöver läggas ner för att skriva texter, hantera bilder och följa kommentarer. Det blir en del av själva projekten.

Förhoppningsvis har du en stund att ägna till vårt projekt och vill läsa vad DKG skriver på http://dkgeurope.org/page/educational_topics/.

 

 

Elevutbyten inom eko-turism

Posted on: January 24th, 2013 by ann-marie No Comments

I februari reser en grupp med lärare från Drottning Blankas Gymnasieskola i Varberg för att undersöka möjligheterna till att ordna praktikplatser i delstaten Querétaro. Delstatens Myndighet för Hållbar Utveckling SEDESU kommer att ta emot gruppen för att presentera Querétaros projekt inom framför allt eko-turism i Sierra Gorda. (more…)

Delta Kappa Gamma Educational Foundation

Posted on: January 24th, 2013 by ann-marie No Comments

För andra året i rad har Delta Kappa Gamma Educational Foundation gett ekonomiskt stöd till vår förening. Medlen användes under 2011 och 2012 till miljöutbildningsprojektet för kvinnorna i Biosfärsområdet Nahá-Metzabok i Chiapas och i Naturskyddsområdet Bernal i Querétaro. Vi är mycket tacksamma för att Stiftelsen har gett oss denna möjlighet att utveckla ett mycket intressant projekt.